Jak samodzielnie sprawdzić ustawienie (ustawić) światła mijania?

Aby ustawić światła należy zaparkować samochód na płaskim, poziomym placu, najlepiej o długości ponad 10m, zakończony pionową, równomiernie pomalowaną płaszczyzną np. ścianą budynku o wysokości ok. 1-1,5 m, zależnie od wysokości zamocowania świateł w samochodzie. Podczas pomiaru powinno być na tyle ciemno, żeby wiązka światła reflektorów była wyraźnie widoczna na ścianie, a zwłaszcza GRANICA ŚWIATŁA I CIENIA rozdzielająca dolną, jaśniejszą, część wiązki od górnej, ciemniejszej.

Lampa samochodu

Jak przygotować samochód do sprawdzenia ustawienia świateł?

Przed pomiarem ustawienia świateł samochodu należy:

  • sprawdzić, czy samochód jest pusty;
  • napełnić zbiornik paliwa;
  • skontrolować poziom ciśnienia w oponach – powinno być ono wyregulowane zgodne ze wskazaniami producenta;
  • ustawić korektor pochylenia świateł w pozycji przewidzianej przez producenta pojazdu (najczęściej „0”).

Samochód należy ustawić na płaskiej, poziomej płaszczyźnie prostopadle przed pionową ścianą (lub innym płaskim przedmiotem – ekranem) w odległości L=10 metrów. Odległość może być mniejsza, ale wtedy trzeba przeliczyć wartości, a wyniki będą mniej dokładne, ponieważ z bliskiej odległości granica światła i cienia wielu reflektorów robi się niewyraźna. Odległość mniejszą niż 5 m odradzamy. Podczas przeprowadzania pomiarów w samochodzie powinien znajdować się tylko kierowca.

 

Jak sprawdzić, czy światła są ustawione prawidłowo?

Na ścianie (ekranie) trzeba zaznaczyć, np. krzyżykami, miejsca odpowiadające środkom reflektorów (miejsce położenia żarnika żarówki), na wysokości h. Aby łatwiej zlokalizować odpowiednie punkty, można najpierw podjechać do samej ściany, zaznaczyć środki reflektorów, a następnie cofnąć pojazd na odległość 10 m. Powinien stać prostopadle do ściany, a jego oś symetrii powinna przecinać ścianę w połowie odległości pomiędzy krzyżykami. Na ścianie należy narysować poziomą linię w odległości P poniżej zaznaczonych środków reflektorów. Dla najczęściej stosowanej wartości pochylenia świateł 1,0% będzie to P=10 cm poniżej górnej linii (P/L=10cm/10m =1%). Dokładną wartość pochylenia początkowego w procentach odczytamy na obudowie reflektora lub w jego pobliżu, po podniesieniu pokrywy silnika. Warto narysować jeszcze dwie pionowe linie przechodzące przez punkty środków reflektorów i przecinające narysowaną poniżej linię, zgodnie z powyższym rysunkiem.

Następnie włączamy światła mijania i patrzymy na ścianę. Każde światło sprawdzamy oddzielne, zasłaniając w tym czasie drugie. Poziomy odcinek granicy światła i cienia powinien znaleźć się na dolnej poziomej linii, a punkt załamania granicy, w którym granica po lewej stronie zaczyna wznosić się ku górze, powinien znaleźć się na przecięciu dolnej i pionowej linii na wprost badanego reflektora. Granica światła i cienia może mieć różny kształt prawej części. Prawidłowa granica jest wyraźna, ma
pojedynczy poziomy odcinek po lewej stronie i unoszący się do góry po prawej, którego początek jest odniesieniem do ustawiana w poziomie (lewo-prawo). Jeżeli granica jest nieregularna, „wielokrotna” rozmyta itp. jest to wada wiązki świetlnej i przed ustawianiem trzeba ją usunąć. Przyczyną może być źle włożona żarówka, wadliwa żarówka lub wadliwy reflektor.

Kolejny krok polega na zasłonieniu drugiego reflektora i powtórzeniu czynności. Jeżeli granica światła i cienia nie znajduje się we właściwym położeniu należy wyregulować światło pokrętłami znajdującymi się w pobliżu reflektora za pomocą wkrętaka lub odpowiedniego klucza albo udać się do warsztatu i tam zlecić regulację świateł. Po prawidłowym wykonaniu usługi granica światła i cienia powinna znaleźć się w wyznaczonym miejscu dla każdego reflektora.

 

Jak sprawdzić działanie korektora pochylenia?

Przy okazji ustawiania świateł warto też sprawdzić działanie ręcznego (lub automatycznego) korektora pochylenia. To urządzenie często ulega uszkodzeniu. Po przestawieniu go na niższą pozycję granica światła i cienia obu świateł powinna obniżać się o taką samą odległość na ekranie odpowiednio coraz niżej dla każdej kolejnej nastawy. Po obciążeniu pojazdu zgodnie z instrukcją obsługi (np. 3 pasażerów na tylnym siedzeniu + ew. bagaż) i odpowiednim przestawieniu korektora granica światła i cienia powinna znaleźć się w pobliżu dolnej poziomej linii. Ksenony wymagają sprawdzenia i ustawienia tak samo jak światła halogenowe. Układ automatycznego poziomowania jest fabrycznie zainstalowany dla tych świateł jeżeli ich moc wynosi35 W (strumień świetlny 3000 lm). Koryguje on pochylenie tych świateł w odniesieniu do ustawienia początkowego, regulowanego pokrętłami reflektora. Jeśli jest ono niewłaściwe to światła cały czas będą w nieprawidłowej pozycji, niewystarczająco oświetlając drogę lub oślepiając innych kierowców. W przypadku sprawdzania i regulowania reflektorów ksenonowych postępujemy tak samo przy halogenowych, z tym że podczas sprawdzania i regulacji zapłon powinien być włączony, a silnik uruchomiony, ponieważ układ automatycznego poziomowania musi być aktywny. Jeżeli układ automatycznego poziomowania działa prawidłowo to po zmianie obciążenia pojazdu granice światła i cienia obu świateł znajduje się na jednakowej wysokości w pobliżu dolnej poziomej linii.

Oczywiście zapraszamy do nas na profesjonalną regulację na specjalnym urządzeniu – koszt 20 zł.

Jeżeli poradziliście sobie sami, ale nie jesteście pewni rezultatu – sprawdzimy ustawienie świateł na specjalnym urządzeniu za 1 zł.

W poniżej zamieszczonych linkach możecie zobaczyć, jakie są najczęstsze problemy związane z nieprawidłowym oświetleniem.

Najlepsze żarówki dostępne są w naszej placówce z 10% rabatem.