JAK SAMODZIELNIE SPRAWDZIĆ USTAWIENIE (USTAWIĆ)
ŚWIATŁA MIJANIA
Aby ustawić światła potrzebujemy znaleźć płaski, poziomy plac, najlepiej o długości ponad 10m,
zakończony pionową, równomiernie pomalowaną płaszczyzną np. ścianą budynku o wysokości ok. 1-
1,5 m, zależnie od wysokości zamocowania świateł w samochodzie.
Podczas pomiaru powinno być na tyle ciemno, żeby wiązka światła reflektorów była wyraźnie
widoczna na ścianie, a zwłaszcza GRANICA ŚWIATŁA I CIENIA rozdzielająca dolną, jaśniejszą,
część wiązki od górnej, ciemniejszej.
Przed pomiarem ustawienia świateł samochód powinien być pusty, bez bagażu. Zbiornik paliwa
powinien być napełniony. Na fotelu kierowcy powinna znajdować się jedna osoba. Ciśnienie w
oponach powinno być sprawdzone i wyregulowane zgodne ze wskazaniami producenta.
Korektor pochylenia świateł powinien być ustawiony w pozycji przewidzianej przez producenta
pojazdu (najczęściej „0”).
Samochód należy ustawić na płaskiej, poziomej płaszczyźnie prostopadle przed pionową ścianą
(lub innym płaskim przedmiotem – ekranem) w odległości L=10 metrów. Odległość może być
mniejsza, ale wtedy trzeba przeliczyć wartości, a wyniki będą mniej dokładne, ponieważ z bliskiej
odległości granica światła i cienia wielu reflektorów robi się niewyraźna. Odległość mniejszą niż 5m odradzamy.
Na ścianie (ekranie) trzeba zaznaczyć, np. krzyżykami, miejsca odpowiadające środkom reflektorów
(miejsce położenia żarnika żarówki), na wysokości h. Można najpierw podjechać do samej ściany,
zaznaczyć środki reflektorów, a następnie cofnąć pojazd na odległość 10 m. Powinien stać
prostopadle do ściany, a jego oś symetrii powinna przecinać ścianę w połowie odległości pomiędzy
krzyżykami.
Na ścianie należy narysować poziomą linię w odległości P poniżej zaznaczonych środków reflektorów.
Dla najczęściej stosowanej wartości pochylenia świateł 1,0% będzie to P=10 cm poniżej górnej linii
(P/L=10cm/10m =1%). Dokładną wartość pochylenia początkowego w procentach odczytamy na
obudowie reflektora lub w jego pobliżu, po podniesieniu pokrywy silnika.
Warto narysować jeszcze dwie pionowe linie przechodzące przez punkty środków reflektorów i
przecinające narysowaną poniżej linię, zgodnie z powyższym rysunkiem.
Włączamy światła mijania i patrzymy na ścianę. Każde światło sprawdzamy oddzielne, zasłaniając w
tym czasie drugie. Poziomy odcinek granicy światła i cienia powinien znaleźć się na dolnej poziomej
linii, a punkt załamania granicy, w którym granica po lewej stronie zaczyna wznosić się ku górze,
powinien znaleźć się na przecięciu dolnej i pionowej linii na wprost badanego reflektora. Granica
światła i cienia może mieć różny kształt prawej części. Prawidłowa granica jest wyraźna, ma
pojedynczy poziomy odcinek po lewej stronie i unoszący się do góry po prawej, którego początek jest
odniesieniem do ustawiana w poziomie (lewo-prawo). Jeżeli granica jest nieregularna, „wielokrotna”
rozmyta itp. jest to wada wiązki świetlnej i przed ustawianiem trzeba ją usunąć. Przyczyną może być
źle włożona żarówka, wadliwa żarówka lub wadliwy reflektor.
Następnie należy zasłonić drugi reflektor i czynności powtórzyć.
Jeżeli granica światła i cienia nie znajduje się we właściwym położeniu należy wyregulować światło
pokrętłami znajdującymi się w pobliżu reflektora za pomocą wkrętaka lub odpowiedniego klucza albo
podjechać do warsztatu i zlecić regulację. Po jej wykonaniu granica światła i cienia powinna znaleźć
się w wyznaczonym miejscu dla każdego reflektora.
Przy okazji ustawiania warto też sprawdzić działanie ręcznego (lub automatycznego) korektora
pochylenia. To urządzenie często ulega uszkodzeniu. Po przestawieniu go na niższą pozycję granica
światła i cienia obu świateł światła powinna obniżać się o taką samą odległość na ekranie
odpowiednio coraz niżej dla każdej kolejnej nastawy. Po obciążeniu pojazdu zgodnie z instrukcją
obsługi (np. 3 pasażerów na tylnym siedzeniu + ew. bagaż) i odpowiednim przestawieniu korektora
granica światła i cienia powinna znaleźć się w pobliżu dolnej poziomej linii.
Ksenony wymagają sprawdzenia i ustawienia tak samo jak światła halogenowe. Układ
automatycznego poziomowania jest fabrycznie zainstalowany dla tych świateł jeżeli ich moc wynosi
35W (strumień świetlny 3000 lm). Koryguje on pochylenie tych świateł w odniesieniu do ustawienia
początkowego, regulowanego pokrętłami reflektora. Jeśli jest ono niewłaściwe to światła cały czas
będą w nieprawidłowej pozycji, niewystarczająco oświetlając drogę lub oślepiając innych kierowców.
W przypadku sprawdzania i regulowania reflektorów ksenonowych postępujemy tak samo przy
halogenowych, z tym, że podczas sprawdzania i regulacji zapłon powinien być włączony, a silnik
uruchomiony, ponieważ układ automatycznego poziomowania powinien być aktywny.
Jeżeli układ automatycznego poziomowania działa prawidłowo to po zmianie obciążenia pojazdu
granice światła i cienia obu świateł powinny pozostać na jednakowej wysokości w pobliżu dolnej
poziomej linii.

Oczywiście zapraszamy do nas na profesjonalną regulację na specjalnym urządzeniu – koszt 20zł

Jeżeli poradziliście sobie sami ale nie jesteście pewni – sprawdzimy na urządzeniu za 1 zł . ZAPRASZAMY

ZOBACZCIE poniżej zamieszczone linki, jakie są problemy  związane z nieprawidłowym oświetleniem

oczywiście proponowane żarówki w tych materiałach – są dostępne u nas i tańsze o 10%

Polacy nie dbają o światła. Raport

http://moto.wp.pl/kat,106078,page,2,title,Polacy-nie-dbaja-o-swiatla-Raport,wid,16257133,wiadomosc.html

Widoczność to bezpieczeństwo

http://moto.wp.pl/kat,1038427,title,Widocznosc-to-bezpieczenstwo,wid,16131225,nb-video.html?ticaid=111e7e&_ticrsn=5

Wszystko, co trzeba wiedzieć o ksenonach

http://moto.wp.pl/wid,16104170,title,Wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-ksenonach,nb-artykul.html