POLITYKA  PRYWATNOŚCI

 

 

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1  i  ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady ( UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( Dz. Urz. UE L 2016 , Nr  119 )  w skrócie RODO informujemy , że :

 

1./ Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest firma :

 

a./ DIAGNOSTYKA OSKP s.c.    z siedzibą w Nowa Wieś Mała 49 ;

11-040  Dobre Miasto ;

b./ adres e-mail :  eurowarsztat@o2.pl  ;

c./ tel. 503 575 191

89 6161 176

504 296 663

 

2./ Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na

podstawie art. 6 ust. 1  lit a , b oraz f  RODO w celu marketingowym. Serwis ma

charakter informacyjny .Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes ,

którym jest między innymi zbieranie i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Celem przetwarzania danych w serwisie jest :

 

a./ prezentacja oferty i  informacji dotyczących działalności naszej firmy ;

b./ obsługa zapytań przez formularz kontaktowy ;

c./ prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych ;

d./ prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom ;

 

3./ Administrator udostępnia dane podane na stronie upoważnionym pracownikom i

współpracownikom , którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania

strony oraz firmom świadczącym usługi marketingu na rzecz Administratora.

 

4./ Dane osobowe są przetwarzane w serwisie przez cały czas trwania prawnie

uzasadnionego interesu Administratora i/ lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu

względem ich przetwarzania w tym celu.

 

5./ Podanie danych osobowych na stronie internetowej  – diagnostyka.auto.pl  – jest

dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika .Odbiorcami

danych osobowych jest Google Analytics.

 

Treść zgody użytkownika :

 

,, Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę

     DIAGNOSTYKA  OSKP s.c.  z siedzibą  Nowa Wieś Mała 49  ; 11-040 Dobre Miasto

     w celu marketingowym . Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a

     podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics.”

 

                                                                                                             TAK  /  NIE 

 

6./ Użytkownicy, których dane są przetwarzane w serwisie mają prawo do :

 

a./ dostępu do swoich danych osobowych ;

b./ sprostowania danych osobowych ;

c./ usunięcia danych osobowych ;

d./ ograniczenia przetwarzania danych danych osobowych ;

e./ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na

szczególną sytuację ;

f./  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych ;

 

7./ Na stronie internetowej Administratora znajduje się formularz kontaktowy. Posiada on

tzw. checkbox ,dzięki któremu Administrator uzyskuje  zgodę od użytkownika na

przetwarzanie jego danych osobowych i informuje go w jakim celu będą przetwarzane

wprowadzone dane oraz o możliwości ich edytowania.

 

Treść zgody użytkownika :

 

   ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę

      DIAGNOSTYKA  OSKP s.c. z  siedzibą  Nowa Wieś Mała 49 ;  11-040 Dobre Miasto ;

       w celu udzielenia odpowiedzi , w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam. Moje dane

       osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do

       ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych ,

       sprostowania , sprzeciwu , wniesienia skargi do organu nadzorczego i do

       wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych .”

 

                                                                                                    TAK  /  NIE

 

8./ Administrator strony zgodnie z przepisami RODO dotyczącymi bezpieczeństwa

     przechowywania jak i transmisji danych osobowych stosuje następujące środki

ochronne :

 

a./ Certyfikat SSL do ochrony transmisji ;

b./ Jako właściciel strony regularnie zmienia swoje hasła dostępowe ;

c./ Dba o regularne aktualizacje oprogramowania na stronie.

 

9./ W celach analitycznych Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics ,które

za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o zachowaniu użytkowników

na swojej stronie. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies –

szczegóły w Polityce Cookies.

 

 

 

 

 


 

     POLITYKA  COOKIES

 

 

1/ Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z Cookies jest art. 1 lit. (f)

RODO ,rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu Administratora danych w

postaci utrzymania funkcjonalności Strony Internetowej do indywidualnych ustawień

użytkownika ,jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez Użytkownika danych

związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej oraz wprowadzenie analiz

statystycznych dotyczących Użytkowników.

 

2./ Definicje :

 

a./ Cookies – są to dane informatyczne , w postaci niewielkich plików tekstowych lub

danych przesyłanych do Urządzeń , zapisywanych i przechowywane na Urządzeniach ,

za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. Dane Cookies

nazywane są też po polsku ,, ciasteczkami”.

b./ Użytkownik – oznacza podmiot , na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i

przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym

zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

c./ Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem , którego

Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej.

d./ Regulamin – polityka prywatności serwisu  diagnostyka.auto.pl  dostępna na stronie

głównej strony www.

e./ Administrator DIAGNOSTYKA  OSKP s.c.  z siedzibą Nowa Wieś Mała 49 ;

11-040  Dobre Miasto , który świadczy usługi oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do

informacji na urządzeniach Użytkownika.

 

3./ Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji , z wyjątkiem informacji

zawartych w plikach cookies.

 

4./ Pliki cookies stanowią dane informatyczne , w szczególności pliki tekstowe , które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są

do korzystania ze stron internetowych Serwisu . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę

strony internetowej , z której pochodzą , czas przechowywania ich na urządzeniu

końcowym oraz unikalny numer.

 

5./ Pliki cookies wykorzystywane są w celu :

 

a./ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron  internetowych , w szczególności pliki te pozwalają

rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb ;

b./ tworzenia statystyk , które pomagają zrozumieć , w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

korzystają ze stron internetowych , co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości ;

c./ utrzymania sesji Użytkownika Serwisu ( po zalogowaniu ) , dzięki której Użytkownika

nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła ;

 

6./ W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies ,,sesyjne” i

,,stałe”.Cookies ,,sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w

urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania , opuszczenia strony

internetowej lub wyłączenia oprogramowania ( przeglądarki internetowej ). ,,Stałe”

pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas

określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

7./ W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików cookies :

 

a./ ,,niezbędne” pliki cookies , umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach

Serwisu ,np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach Serwisu ;

b./ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa , np. wykorzystywanie do

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu ;

c./ ,,wydajnościowe” pliki cookies , umożliwiające zbieranie informacji o sposobie

korzystania ze stron internetowych Serwisu ;

d./ ,,funkcjonalne” pliki cookies , umożliwiające ,,zapamiętanie” wybranych przez

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika  , np. w zakresie

wybranego języka lub regionu , z którego pochodzi Użytkownik , rozmiaru czcionki,

wyglądu strony internetowej itp. ;

e./ ,,reklamowe” pliki cookies , umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań ;

 

8./ W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

( przeglądarka internetowa ) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies

w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym

czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać

zmienione w szczególności w taki sposób , aby blokować automatycznie obsługę

plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu . Szczegółowe

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w

ustawieniach oprogramowania ( przeglądarki internetowej ).

 

9./ Operator serwisu informuje , że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć

na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.